We hebben het pedagogisch klimaat en kwaliteit hoog in het vaandel staan binnen onze school. We hebben de ambitie om meer en meer eigenaarschap op leren bij onze leerlingen te bewerkstelligen. Dit aan de hand van de leerlijnen en de daaraan gekoppelde leerdoelen, deze verwerken we mede in thematisch werken.

Graag verwijzen we u naar ons schoolplan 2015-2019, onze schoolgids en ons schooljaarplan als u meer wilt weten over de kwaliteit en onze ambities.