Allereerst wensen we iedereen een goed en gezond 2022!

 

In november hebben we een audit gehad. Drie mensen buiten onze organisatie die een dag kwamen meekijken in onze school. Voorafgaand aan de dag heb ik verschillende documenten opgestuurd en een zelfevaluatie ingevuld. Ze hebben de website bekeken en zich verdiept in onze school aan de hand van de informatie die ze hebben opgevraagd en opgezocht. De planning van de dag is van tevoren in overleg gemaakt.

 

’s Morgens startten we met een presentatie over onze school. Daarna zijn alle klassen bezocht en zijn er lessen bekeken. Er vond een gesprek plaats met het team en daarna met de intern begeleider en de schoolleider. Verschillende vragen moesten we beantwoorden.

 

De auditoren bekijken de school aan de hand van het inspectiekader. Dit betekent dat ze kijken naar alle onderdelen waaraan een school dient te voldoen. Ook bekijken ze of de indruk van de voorbereidingen overeenkomt met wat er die dag gezien en gehoord wordt. Een leuke, intensieve en waardevolle dag.

 

Aan het einde van de dag werd een presentatie gegeven van het beeld dat zij hebben gekregen van onze school. Zij gaven ons terug dat alle onderdelen ‘voldoende’ waren, behalve op Veiligheid kregen we een ‘goed’.  Hier waren we ontzettend blij mee en trots op. Zij (en wij ook) vinden onze school een voorbeeldschool als het gaat over ‘veiligheid’.  Tijdens de dag heeft het auditteam verschillende leerlingen bevraagd over dit item. Een mooie opsteker! Bij de zelfevaluatie hadden we zelf alles als voldoende betiteld. We hebben dus een reëel beeld van onze school. We kregen een drietal aanbevelingen om verder te ontwikkelen. Deze nemen we van harte aan en hier gaan we mee verder. Het meest waardevolle is, dat het team samen de schouders eronder zet en zich samen inzet voor alle leerlingen. Alle medewerkers zijn gedreven om verder te groeien. Dit geeft werkmotivatie en werkplezier. Dit vloeit door naar onze leerlingen: zij werken gemotiveerd, taakgericht en zijn betrokken op hun leerwerk. Dit is de basis om te kunnen leren.

 

Nu op naar de feestdagen. We hopen dat we alle feestelijke activiteiten kunnen vieren op school. We wensen iedereen fijne en gezonde kerstdagen en een goed en gezond nieuwjaar!

 

Wilt u komen kijken of heeft u vragen over? Neem gerust contact op met Henriët Kamies. 

U kunt mailen naar: h.kamies@opoborger-odoorn.nl of bellen naar 06 33873070    

Audit-dag