Bestuur onderzoek inspectie 2021-2022
In schooljaar 2021-2022 heeft de inspectie een bestuur onderzoek uitgevoerd binnen OPO Borger Odoorn. 
 
Tijdens dit onderzoek zijn  verschillende partners en steakholders bezocht. 
Vier scholen hebben bezoek gehad van een of meerdere inspecteurs.
Iedere school werd met een ander doel bezocht. Er zijn gesprekken gevoerd over uiteenlopende onderwerpen. Ook zijn er klassenbezoeken afgelegd. 

Na alle onderzoeken en gesprekken heeft de inspectie OPO Borger Odoorn als voldoende beoordeeld. 

 
De voldoende is een mooi resultaat. We hebben als organisatie een stevig en voldoende fundament waarop we kunnen voortbouwen. We hebben als organisatie volop de mogelijkheid, de ruimte en motivatie om verder te ontwikkelen en groeien! 
 
Onze school valt onder het basistoezicht van de onderwijsinspectie. Eens in de vier jaar komt de onderwijsinspectie langs om de kwaliteit van ons onderwijs te beoordelen. Daarnaast voert de onderwijsinspectie gesprekken met ons bestuur, Stichting OPO Borger-Odoorn, om de onderwijskwaliteit te beoordelen. In het schooljaar 2020-2021 verwachten we weer inspectiebezoek te krijgen.