Onze school valt onder samenwerkingsverband 22.02. In onze schoolgids, het schoolondersteuningsprofiel (SOP) en het Intern Zorgplan staat uitgebreid beschreven hoe we omgaan met Passend Onderwijs.

Kentalis

Het team wordt geschoold door Kentalis. Dit houdt in dat we onze kennis op het gebied van taal verwerven, woordenschat en communicatie uitbreiden.

De ontwikkeling van taal en spraak bij leerlingen vinden we van groot belang. Vroegtijdig signaleren en een passend aanbod bieden aan leerlingen die dit nodig zijn, is wat we doen. We hebben op onze school een aantal leerlingen met een arrangement op het gebied van taal en spraak. Een paar van deze leerlingen worden begeleid door Hanneke Kramer, zij is een ambulant begeleider van Kentalis. Mevrouw Kramer begeleidt de leerlingen bij ons op school. Tevens zorgt zij voor specifieke expertise op het gebied van taal- en spraakontwikkeling en ondersteunt zij leerkrachten bij het begeleiden van TOS leerlingen. (Tos staat voor taalontwikkelingsstoornis.)