Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

Ochtend:
8.30 – 12.00 uur

Middag:
13.15 – 15.15 uur

De kinderen van groep 1 zijn vrijdag vrij

De kinderen van groep 1 – 2 – 3 – 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

 

Woensdag:
Ochtend: 8.30 – 12.15 uur

De kinderen worden ’s morgens om 8.25 uur en ’s middags om 13.10 uur door de juf met pleindienst naar binnen geleid.
We beginnen met lesgeven om 8.30 uur en om 13.15 uur.

 

De pauze:

Elke dag is er ’s morgens van 10.10 uur tot 10.15 uur fruit eten. Aansluitend is van 10.15 uur tot 10.30 uur de pauze.
Dan gaan de kinderen naar buiten om te spelen onder toezicht van twee leerkrachten.
Alle groepen spelen gelijktijdig op het plein.
Dan is er ook de mogelijkheid om meegebracht eten of drinken te nuttigen.
In de groepen 1 t/m 2 gebeurt het fruit eten in de klas.