Binnen ons onderwijs betrekken we leerlingen op het leren en maken we ze bewust van de leerdoelen. Het geleerde passen we toe bij het thematisch werken, het ontdekkend leren en voor het schrijven van ervaringen. Het onderwijs op onze school bevat niet alleen het leren van leerdoelen en leerlijnen. We willen de kinderen in aanraking laten komen met o.a. sport, kunst en cultuur, natuur, ICT en vele andere vaardigheden. Deze activiteiten hebben we structureel opgenomen in ons onderwijsaanbod. Nadat kinderen een ervaring hebben opgedaan en erover hebben geleerd, gaan ze hiermee aan de slag. Ze schrijven een verhaal, opstel of gedicht. Of de kinderen maken iets creatiefs. Kinderen ervaren of ze iets leuk vinden en/of goed kunnen. De leerkracht stimuleert kinderen van de groep om zich bewust te zijn van dat wat ze leuk vinden of goed kunnen.

De ambitie van het thematisch werken en werken aan eigenaarschap op leren is om leerlingen meer te betrekken op hun eigen leerproces, waardoor hun zelfkennis, zelfwaardering en zelfvertrouwen kan groeien. Middels bewustwording van de te behalen doelen, wordt gewerkt aan eigenaarschap op het leren. Tijdens diagnostische gesprekken kan de leerling aangeven welke vaardigheden, kennis en houding hij/zij beheerst, dan wel waar hij/zij zich in ontwikkelt. De leerling kan de bewijzen bewaren van de eigen leerdoelen en/of resultaten, maar ook daar waar hij of zij trots op is, wat hij/zij leuk vindt en dat wat hij/zij goed kan. We zijn voornemend om hiervoor met een Portfolio te gaan werken.

Het team van de Aanloop is erop gericht om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. We gebruiken het stimuleren van eigenaarschap om kinderen bewust te maken van de leerdoelen, zodat ze weten wat ze leren en waarom.

Het thematisch werken heeft mede als doel kinderen diverse ervaringen te bieden op verschillende gebieden. Kinderen leren inzien waar hun plezier, interesse en kracht liggen. Kinderen kunnen aangeven waar ze trots op zijn en waar hun betrokkenheid juist wel of niet ligt op gebieden zoals sport, natuur, cultuur, kunst, ICT en andere vaardigheden.
Diagnostische gesprekken zijn een onderdeel van de leerontwikkeling op school. De leerkracht spreekt met individuele kinderen over hun interesse en talenten, maar zeker ook over het leren van het kind. Als school hebben we het doel om per leerling het maximale eruit te halen op leergebied. Wij betrekken kinderen bij leerlijnen en leerdoelen. We werken aan eigenaarschap. Middels het instructiemodel en dagelijkse proces en product evaluatie zorgt de leerkracht dat het eigenaarschap van leerlingen op leerdoelen wordt vergroot. De leerkracht draagt zorg voor de groei van ieder kind op zijn of haar eigenaarschap. Eigenaarschap zorgt voor een grotere betrokkenheid op de leerhouding. Een groeiende actieve en zelfstandige leerhouding van kinderen.

Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling van het leerproces. De huidige samenleving heeft mensen nodig die levenslang leren. Daarvoor is het van belang dat kinderen op school al zelfsturend, zelfregulerend, doelgericht, ict-vaardigheden, mediawijsheid en competentie gericht en gemotiveerd leren, zodat zij weten hoe zij moeten leren.

Elke leerling vindt iets leuk en heeft een talent. Niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Af en toe geven kinderen zelfs aan dat ze nergens goed in zijn. Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen plezier en talenten ervaren en die van anderen leren herkennen en benoemen. Belangrijk daarbij is dat kinderen ervan bewust zijn, dat in eerste instantie plezier van belang is en dat iedereen een talent heeft en dat elke ervaring van plezier en talent of kwaliteit van belang is.
Aandacht voor het ervaren van wat je leuk vindt en wat jouw talent is, is belangrijk omdat het een investering is in de toekomst. Juist door een kind te erkennen in zijn eigenheid, krijgt hij of zij zelfvertrouwen en kan het zijn talent ontwikkelen of ontwikkelen in dat wat hij of zij leuk vindt. Het gaat daarbij om plezier en talent in de breedste zin van het woord: cognitief, sociaal, sportief, creatief. Het kind krijgt zo meer kansen om zichzelf te leren kennen en te ontplooien.
Op De Aanloop besteden we in de klas en op school aandacht aan talenten ervaren en zorgen we ervoor dat verborgen talenten van kinderen zichtbaar worden.