Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria.

Criteria voor het DVL
1. Een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd wordt. Wij gebruiken Let’s Go samen met verschillende praktische lessen om de verkeerslessen vorm te geven.

2. In elke groep voeren we praktische oefeningen uit, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen, en wordt elk jaar in elke groep een extra praktijkproject uitgevoerd.

3. Er is ouderbetrokkenheid bij het verkeersonderwijs; we hebben een verkeersouder op de school die zich bezighoudt met het brigadieren en de verkeeractiviteiten op school.

4. De schoolomgeving is verkeersveilig.

5. Verkeerseducatie staat structureel op het lesrooster.

6. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.

Belangrijke bouwsteen
De Drentse gemeentebesturen en de provincie Drenthe vinden dat structurele verkeerseducatie een belangrijke bouwsteen is voor een verkeersveilige gemeente en een verkeersveilige provincie. De overheden streven naar minder verkeersslachtoffers en geven ook hoge prioriteit aan het stimuleren van veilig verkeersgedrag bij kinderen en het zo veilig mogelijk maken van de schoolhuisroute, de school en de woonomgeving. Want jong geleerd is oud gedaan! Daarin spelen scholen, kinderen en hun ouders, het gemeentebestuur en Provincie Drenthe een belangrijke rol.

 

Onze school heeft nauwe contacten met de gemeente en samen proberen we de verkeersituatie rondom de scholen zo veilig mogelijk te laten zijn. We geven gehoor aan feedback. Deze ontvangen we van bijvoorbeeld ouders en andere betrokkenen bij school.