Het is de bedoeling dat verzuim altijd ruim op tijd en schriftelijk wordt aangevraagd via een speciaal verlofformulier. Dit document is op school te verkrijgen bij de schoolleiding. Tevens kunt u het formulier hieronder downloaden. De school is verplicht ongeoorloofd verlof (bijvoorbeeld luxe verzuim voor een extra vakantie (dag)) te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Borger Odoorn. De gemeente Borger-Odoorn heeft 2 leerplichtambtenaren te weten: Menzo Ockels en Iris Mooi. Ze maken deel uit van het Sociaal team.

 
Lees hier de Schoolverzuimregeling
 
Download hier het verlofformulier