Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

• Voorschoolse educatie is voor (doelgroep)peuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven;

• Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2.

 

Voorschool Peuter Kidz.

Peuterkidz heeft een voorschool in basisschool De Aanloop. Een aantal vragen en antwoorden:

 

Wat is een voorschool?

Een voorschool is een vorm van peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar waar met een educatief programma wordt gewerkt. Dit betekent dat peuters in hun spel zo gestimuleerd worden, dat ze zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. Zelf initiatieven nemen en zelfredzaamheid vergroten staan hierbij centraal. De voorschool in De Aanloop wordt verzorgd door Peuterkidz en is gevestigd in de school.

Wat doen we op een voorschool?

Op de voorschool bieden we de kinderen een educatief programma. Een educatief programma biedt kinderen houvast, ze weten wat ze kunnen verwachten. De kinderen kunnen heerlijk spelen in de verschillende speelhoeken. Kinderen kunnen knutselen, maken muziek, lezen samen een boek, spelen buiten en doen nog veel meer. Op de voorschool zitten in een groep maximaal zestien kinderen met twee pedagogisch medewerkers. Op deze manier is er voldoende aandacht en begeleiding voor ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Voorschool Peuterkidz is een VVE-locatie en er wordt gewerkt met het VVE-programma Uk&Puk. De pedagogisch medewerkers zijn VVE geschoold of gaan nog in opleiding, er zal altijd een VVE-geschoold pedagogisch medewerker op de locatie werkzaam zijn. De voorschool is gevestigd in de basisschool en daardoor kunnen de peuters kijken bij en meedoen met de activiteiten binnen de school en met de kinderen van de school.

VVE-programma Uk&Puk

Uk&Puk is een vroeg voorschools educatie programma voor de peuters. De taalontwikkeling staat voorop, daarnaast komen ook sociaal communicatieve vaardigheden en rekenen aan bod. De activiteiten bij Uk&Puk passen bij de belevingswereld en ervaringen van peuters.

 

 

Samenwerking voorschool en basisschool

Doordat er een nieuwe samenwerking ontstaat tussen Peuterkidz en de basisscholen zal er een aantal doelen worden vastgesteld met betrekking tot de samenwerking. Een van de doelen zal zijn dat er een nauwe samenwerking ontstaat, dat er een doorgaande leerlijn zal worden ontwikkeld en dat er een warme overdracht is tussen de voorschool en de basisschool. Mooie ontwikkelingen die ten goede komen aan de kinderen. Peuters zullen hierdoor een fijne start hebben op de basisschool.

 

Wat zijn de openingstijden van de voorschool?

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Voor informatie, een rondleiding of aanmelding kunt u contact opnemen met Peuterkidz. Telefoonnummer 0599-236224, e-mail info@keikidz.nl of via www.keikidz.nl.