Spring naar de inhoud

Kinderopvang

Het kunnen bieden van kinderopvang, aansluitend op de schooltijden, is voor veel ouders van belang. Wij ervaren ook de voordelen van de samenwerking met de kinderopvang. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Wij hebben goede samenwerkingsafspraken met de verschillende kinderopvang organisaties in de buurt voor de voor- en naschoolse opvang. Ouders zijn vrij in de keuze. Met alle organisaties dragen wij zorg voor een overdracht en een doorgaande lijn.

De Voorschool in de school is van Kinderwereld. Kinderwereld en de Aanloop werken nauw samen aan de doorgaande ontwikkellijn van de kinderen. Alle pedagogische medewerkers werken enthousiast aan het spelenderwijs tot ontwikkeling brengen van alle peuters.

De medewerkers van Kinderwereld en de Aanloop zorgen samen voor een warme overdracht van de peuters naar groep 1. De overgang van de voorschool naar groep 1 laten we verlopen naar de behoeften van iedere peuter. De een kan al iets eerder meedraaien bij de kleuters, de ander heeft iets meer tijd nodig. We volgen de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig en sluiten zo goed mogelijk aan bij de behoeften van ieder kind.

 

De Voorschool is geopend op maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend van 8:15 tot 12:15 uur. Verdere informatie kunt u vinden op de website van Kinderwereld. Voor verdere vragen kunt u mailen naar:

 

E: info@kinderwereld.info

W: www.kinderwereld.info

Onze ambitie is om als school door te groeien naar een kindcentrum, waarin we onder één dak voor- en naschoolse opvang bieden, evenals peuteropvang.

Kinderopvang

samen uniek