Spring naar de inhoud

OR

De Ouderraad (OR) is een groep ouders die de leerlingen, het team en de schoolleiding ondersteunen ten aanzien van allerlei schoolse activiteiten.

De leden van deze OR organiseren samen met het team diverse activiteiten voor leerlingen en ouders. Enkele leden van de OR zijn verantwoordelijk voor het beheer van de ouderbijdragen, schoolreisgelden en opbrengsten verkregen vanuit diverse acties (bijv. oud papier). Om dit goed te borgen is een Stichting Derdengelden opgericht. De penningmeester van de OR beheert de gelden en is verplicht jaarlijks verantwoording over de jaarrekening af te leggen aan alle ouders. Naast de (G)MR en de OR biedt onze school nog vele andere manieren waarop ouders kunnen participeren.

Hierbij valt te denken aan:

  • Het verrichten van hand- en spandiensten
  • Werkgroep verkeer
  • Verkeersbrigadiers
  • Luizenouder
  • Mediatheekouder
  • Hulp bij activiteiten en vieringen
  • Begeleiden bij schoolreizen en schoolkampen

Ouders kunnen zich aanmelden voor de OR tevens kunnen ouders aangeven de OR te willen ondersteunen bij verschillende activiteiten.

 

samen uniek