Spring naar de inhoud

SEO

Middels lessen sociaal emotionele ontwikkeling werken we aan het versterken van de sociale veiligheid op school. We zetten in op positieve groepsvorming en we stimuleren de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we middels Groepsgeluk en lessen sociaal emotionele ontwikkeling. We benaderen onze leerlingen positief en accepteren leerlingen zoals ze zijn. Iedereen is oké! We hebben oog voor de sociaal emotionele behoeften van onze leerlingen en spelen daar zo veel en zo goed mogelijk op in. We bieden rust, structuur, voorspelbaarheid en duidelijkheid, Daarnaast hanteren we eenduidige waarden, normen, regels en structuren. We verbeteren daarmee de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op onze school.

De groep als geheel vinden we belangrijk, leerkrachten besteden middels Groepsgeluk, tijd en aandacht aan groepsvorming binnen alle groepen. We vinden het zeer van belang dat leerlingen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan.

Ons motto luidt: ‘Met een goede Aanloop kom je verder’.

We monitoren de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen met Zien! Door het jaarlijks afnemen van de WMK-PO vragenlijsten bij de leerlingen van groep 5 tot en met 8, monitoren we de veiligheidsbeleving en het welbevinden van leerlingen.  Hiermee voldoen we aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school.

Met het aanbod sociaal emotionele ontwikkeling beogen we:

 • Continue verbetering op school- en leerklimaat;
 • Het verhogen van leeropbrengsten en verbeteren van leerprestaties;
 • Het verhogen van het welbevinden van de leerlingen;
 • Preventief tegengaan van pesten en het oplossen daarvan;
 • Plezier met elkaar en op school;
 • Dat leerkrachten vaardigheden aanleren om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen;
 • Betrokkenheid van ouders door ouders middels sociaal emotionele nieuwsbrieven te informeren over de onderwerpen op dit vlak op school.

 

Onze centrale schoolregels:

 • Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
 • We helpen elkaar in ons werk.
 • We kunnen leren als we ons kunnen concentreren.
 • Wees zuinig op het materiaal van ons allemaal.

Welke specialisten zijn werkzaam binnen dit aandachtsgebied?

 •  Gedragsspecialist
 • Intern begeleider
 • Specialist meer- en hoogbegaafdheid
 • Groepsgelukspecialist

 

OBS De Aanloop en OBS De Westhoek vormen samen een team op het gebied van onderwijsontwikkeling. De teams hebben één keer per maand een gezamenlijk onderwijsinhoudelijk overleg. Ook de studiedagen voeren de teams samen uit. Beide teams hebben een opgeleide gedragsspecialist, een intern begeleider en een specialist meer- en hoogbegaafdheid. Daarbij hebben de teams scholing gehad op het gebied van Groepsgeluk.

 

SEO

samen uniek